BTL: Prezydent na nasz wniosek poprawia ogłoszenie o konkursie

Pewnie zauważyliście małe zamieszanie związane z konkursem na dyrektora Białostockiego Teatru Lalek. Prezydent Białegostoku wydał 6 maja 2020 r. zarządzenie o ogłoszeniu konkursu, z datą składania dokumentów do 30 czerwca. Zaś w ubiegłym tygodniu, 19 czerwca – uchylił swoje zarządzenie i wydał nowe: z pewnymi zmianami i nowym terminem złożenia dokumentów, tj. 27 lipca. Podajemy link do nowego ogłoszenia – nie przegapcie: nowe ogłoszenie konkurs BTL Konkurs od nowa, z równymi szansami dla wszystkich … Czytaj dalej

„Lojalki” w instytucji kultury? Piszemy do dyrektora

Poniżej list, który wysłaliśmy do dyrekcji Teatru im. Żeromskiego w Kielcach, w którym wprowadzono umowy „o zakazie konkurencji”. Liczymy, że dyrektor Michał Kotański, którego artystyczną pracę bardzo doceniamy i szanujemy, wycofa się z tej praktyki. Dzień dobry, w związku z informacją o praktyce podpisywania w Państwa Teatrze „lojalek”, czyli umów „o zakazie konkurencji”, wnoszę, w trybie 241 KPA, o zrezygnowanie z tej naruszającej prawo praktyki. Podstawowy argument dot. niedopuszczalności zawierania umów o zakazie konkurencji w teatrze … Czytaj dalej

Odwołanie Alicji Knast ma poważne błędy prawne – napisaliśmy do Wojewody

Procedura odwołania każdego dyrektora instytucji kultury ma kilka elementów, które muszą być dochowane, zaś sama uchwała o odwołaniu musi spełniać wymogi prawne. W przeciwnym razie procedura jest niezgodna z prawem i Wojewoda może uchylić uchwałę o odwołaniu. Marszałek Województwa Śląskiego Jakub Chełstowski znowu popełnił masę błędów, odwołując kolejną osobę z funkcji dyrektora śląskiej instytucji kultury, czyli Alicję Knast z Muzeum Śląskiego. Dlatego złożyliśmy wniosek do Wojewody o unieważnienie uchwały o odwołaniu. Gromadzenie pism … Czytaj dalej

Plagiat w konkursie na dyrektora Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu

Co byście zrobili, gdybyście odkryli, że konkurs na stanowisko dyrektora instytucji kultury wygrała osoba, która złożyła w tym konkursie „autorską” koncepcję programową, w której skopiowała obszerne fragmenty programu dyrektora innej placówki? My – złożyliśmy zawiadomienie do prokuratury. Art. 115 ust. 1. Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: Kto przywłaszcza sobie autorstwo albo wprowadza w błąd co do autorstwa całości lub części cudzego utworu albo artystycznego wykonania, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia … Czytaj dalej

Co się dzieje w Muzeum Śląska Opolskiego?

Złożyliśmy do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego wniosek w sprawie jednej z wielu nieprawidłowości, które mają miejsce w Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu.   Termin 30 dni na odpowiedź minął, więc ponaglamy Ministerstwo. Tymczasem dyrektorka  Muzeum, pani Monika Ożóg, prowadzi dziwną politykę zatrudniania: udziela pracownicy nagany, doprowadza do rozwiązania umowy za porozumieniem stron, zwalnia ze świadczenia obowiązku pracy, po czym ogłasza konkurs na to stanowisko i zatrudnia… osobę, którą właśnie zwolniła. Jaka polityka … Czytaj dalej

Minister Gliński wie, że musi powołać Dariusza Stolę

Alina Czyżewska Minister Piotr Gliński wie, że nie może unieważnić konkursu, który ogłosił rok temu, i który wygrał prof. Dariusz Stola. I wie, że MUSI powołać Stolę na to stanowisko. Chyba że… Stola zrezygnuje. A jak przeczytacie dokładnie oświadczenie prof. Stoli z 10.02.2020 r., to nie znajdziecie tam słowa „rezygnuję”. Bez oficjalnej rezygnacji prof. Dariusz Stoli, nikt inny nie może zostać dyrektorem Polin I nieprawdą jest, że Minister może od marca wprowadzić zarząd … Czytaj dalej

Minister nie widzi podstaw do odwołania Alicji Knast z funkcji dyrektorki Muzeum Śląskiego w Katowicach

Zapytaliśmy Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego o kopię korespondencji z Marszałkiem Województwa Śląskiego w sprawie zamiaru odwołania Alicji Knast z funkcji dyrektorki Muzeum Śląskiego. Udostępniamy Państwu odpowiedź Ministra Piotra Glińskiego – skan dokumentu w linku: dokument-odp.MKiDN-zal.pdf Wystąpienie o opinię do Ministra jest niezbędne w procedurze odwołania dyrektora. W odpowiedzi Minister Gliński napisał, że w jego opinii nieprawidłowości, stwierdzone podczas marszałkowskiej kontroli w Muzeum, nie stanowią przesłanki do odwołania Alicji Knast. Marszałek Jakub Chełstowski … Czytaj dalej

Marszałek jako Artysta

Jak widać, Marszałek Chełstowski „w administrację” nie bardzo, ale za to niewątpliwie rozsadza go dusza artysty, chcącego kształtować świat, lepić rzeczywistość podług swoich fantastycznych wizji. Jak sprawić, aby Marszałek mógł się artystycznie wyżyć? Aby mógł dać upust tym nie dającym mu spocząć drganiom duszy? Skorzystałyby na tym śląskie instytucje kultury, odsapnęliby dyrektorzy, pracownicy i pracownice, zyskałaby kultura. A i pracownicy Urzędu Marszałkowskiego będą zadowoleni.