Minister nie widzi podstaw do odwołania Alicji Knast z funkcji dyrektorki Muzeum Śląskiego w Katowicach

Zapytaliśmy Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego o kopię korespondencji z Marszałkiem Województwa Śląskiego w sprawie zamiaru odwołania Alicji Knast z funkcji dyrektorki Muzeum Śląskiego. Udostępniamy Państwu odpowiedź Ministra Piotra Glińskiego – skan dokumentu w linku: dokument-odp.MKiDN-zal.pdf Wystąpienie o opinię do Ministra jest niezbędne w procedurze odwołania dyrektora. W odpowiedzi Minister Gliński napisał, że w jego opinii nieprawidłowości, stwierdzone podczas marszałkowskiej kontroli w Muzeum, nie stanowią przesłanki do odwołania Alicji Knast. Marszałek Jakub Chełstowski … Czytaj dalej

Marszałek jako Artysta

Jak widać, Marszałek Chełstowski „w administrację” nie bardzo, ale za to niewątpliwie rozsadza go dusza artysty, chcącego kształtować świat, lepić rzeczywistość podług swoich fantastycznych wizji. Jak sprawić, aby Marszałek mógł się artystycznie wyżyć? Aby mógł dać upust tym nie dającym mu spocząć drganiom duszy? Skorzystałyby na tym śląskie instytucje kultury, odsapnęliby dyrektorzy, pracownicy i pracownice, zyskałaby kultura. A i pracownicy Urzędu Marszałkowskiego będą zadowoleni.