Kultura niepodległa – ruch społeczny twórców kultury

Kultura Niepodległa to ruch społeczny, którego celem jest wspieranie wolności szeroko pojętej kultury w naszym kraju. Skupia szerokie grono twórców kultury – od artystów, przez producentów, organizatorów do odbiorców. Występy, warsztaty i zgromadzone zbiory muzealne mają na celu budowanie nowej narracji, która dotyczy tożsamości, dialogu i wolności.

Ruch rozpoczął się jesienią 2016 roku i stał się ważną częścią życia Polaków. Wczoraj odbył się pierwszy projekt skierowany głównie do młodych ludzi. Był to długo oczekiwany pokaz filmowo muzyczny pt. „100 lat Niepodległej”. Podczas wydarzenia wszyscy uczestnicy mogli skorzystać z bezpłatnych warsztatów związanych z animacją i prowadzeniem rozmów o tematach takich jak wolność, patriotyzm i prawa człowieka.

Kultura Niepodległa zrzesza twórców spektakularnych form sztuki mediacji: obrazu, muzyki, tanecznego oraz literackiego. Zainspirowani powojennymi historycznymi okazjami grupowa aktywność dostarcza nam nowatorskich i czasem nietypowych rozwiązań do dyskusji na temat nacjonalizmu, wolności oraz godność człowieka.

Do tej pory projekt Kultury Niepodległej zyskał duże poparcie społeczeństwa: organizowane są koncerty i warsztaty dla ludzi w każdym wieku oraz instalacje przedstawiające obrazy naszych bohaterów regionalnych i patriotycznych. Rada Instytutu Kultury Niepodległej traktuje sztukę jako medium oddechu żywego polskiego ducha i podkreśla potrzebę nowego spojrzenia na historię narodu oraz reinterpretacji dawnych idei i wydarzeń politycznych.

Wszystko to przekracza granice tylko estetyki czy dzieła: Tworzone przez Kulturę Niepodległa aktywności sprzyjają dialogowi międzykulturowemu, inspirują do rozmowy oraz angażują Polskich twórców kultury properacyjnie oraz moralnie. Ważnym punktem tego ruchu jest planowanie okolicznościowych eventów ukierunkowanych na popularyzacje artystycznych tradycji oraz strat egzystencjalnych. Bemowa iniciatywa Kultury Niepodległej po prostu staje się integralną czescia tego co oznacza być Polakiem dziś!

Ruch społeczny „Kultura Niepodległa” to niezwykle istotny i ważny ruch społeczny twórcy kultury, którzy chcą by ich kultura i jej wartości dotarły do szerszej publiczności. Celem tego zamysłu jest zachowanie naszej narodowej tożsamości w okresie zmian zachodzących po 1989 roku. Wspiera on twórców, którzy tworzą bez kompromisów unikalne utwory i obrazy, a także innowacje artystyczne. Kultura Niepodległa pragnie wspierać aktywizację obywatelską, transformację społeczną i stworzenie narodowej wspólnoty politycznej.

Organizatorzy Kultury Niepodległej dostrzegli bardzo ważne sprawy: szarzyznę codzienności, nierówność społeczną, wykluczenie, beznadziejność i ubóstwo. Ruch pragnie ukazać Polakom potencjał drzemiący w naszej otoczeniu oraz potencjał medialny chronicznie lekceważony przez państwa nasze niespełnienia się societies. Poprzez te działania maja być one pobudzeni do angażowania się w prace twórców, dostrzec i doceniać piękno wielkiego dorobku artystycznego polskich grup, a także do stworzenia silne więzi między ludźmi z różnych środowisk.

W ramach swojej akcji planuje wydarzenia tworzenia muzyki, filmu i sztuki oraz prelekcje i seminaria umożliwiające przekazanie tego bogactwa kulturowego młodszej generacji. Daje ona już dużo, ale jeszcze niedostatecznie doceniany jest potencjał Kultury Niepodległej!

Kultura niepodległa – ruch społeczny twórców kultury to dynamiczny i coraz bardziej popularny trend w naszej polskiej rzeczywistości. Obecnie obserwujemy lawinowy wzrost zainteresowania szeroko pojętym ruchem, którego głównym celem jest nadawanie nowych treści patriotycznych polskiej kulturze i popularyzacja tworzenia jej na wolności.

Ruch Kultury Niepodległej jest bardzo ważny dla naszego społeczeństwa, ponieważ wspiera dążenia do transformacji kultury polskiej, tak aby mogła pełnić swoją misję obrony dziedzictwa narodowego oraz inspirować całe społeczeństwo do odważnego wyrażania własnego zdania. Celem ruchu jest propagowanie idei niepodległości poprzez tworzenie szerokiego wachlarza dzieł artystycznych, takich jak muzyka, sztuka, literatura i film, opowiadających historię Polski i jej patriotyzmu.

Istotną częścią tego ruchu są wszelkiego rodzaju inicjatywy i projekty organizowane przez twórców z całej Polski. Przykładem może być Akcja „Kultura Niepodległa”, organizowana przez Stowarzyszenie Twórców Kultury Polskiej, która ma na celu promowanie polskich tradycji narodowych oraz odnowienie narodowej pamięci. Dzięki inicjatywom takim, twórcy mogą dzielić się swoimi ideami i dziełami, a mieszkańcy mogą dostrzegać fascynującą odnowioną idea niepodległości.

Posted on